Sık Sorulan Sorular

Kent Konseyi nedir?
Kent Konseyi, kentte bulunan sivil aktörlerin temsili ile kent sorunlarına çözüm arayan, çözüm önerilerinde bulunan ve sorunların giderilmesi için aktif çalışmalarda bulunan bir sivil toplum oluşumudur.
 
Kent Konseyi üyeleri kimlerdir?
Kent Konseyi kurumsal üyeleri kentte yer alan dernekler, vakıflar, sendikalar, üniversiteler, siyasal partiler, noterler, barolar ve meslek kuruluşlarından oluşan sivil toplum örgütleri ile belediye, kaymakamlık ve valilik gibi kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşur.
 
Kent Konseyleri hangi kuruma bağlı olarak çalışır?
Her ne kadar, kent konseylerinin sekretaryaları belediyeler tarafından yürütülüyor olsa da kent konseyleri kararlarını bağımsız bir sivil toplum oluşumu olarak alırlar. Belediyeler, Valilik veya Kaymakamlıklar gibi bir üst makamın onayına ihtiyaç duymazlar. Kent Konseylerinin, kentte bulunan diğer Kent Konseyleri ile hiyerarşik bir ilişkisi de bulunmamaktadır.
 
Kent Konseylerinde maaş ödenir mi?
Kent Konseyi başkanları, yürütme kurulu üyeleri ve çalışma gurubu başkanları tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalışır ve çalışmaları karşılığında hiçbir maddi çıkar elde etmezler.
 
Kent Konseyine bireysel olarak üye olunabilir mi?
Kent Konseylerine bireysel olarak üye olmak ve çalışma gruplarında yer almak mümkündür. Ancak bireysel üyelerin kent konseyi genel kurulunda oy hakkı bulunmamaktadır.
 
Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu nasıl ve ne zaman seçilir?
Kent Konseyleri olağan ve olağan üstü genel kurullarını toplayarak başkan ve yürütme kurullarını seçerler. Kent Konseyi Başkanları ve Yürütme Kurulu üyeleri seçilen belediye başkanı ile paralel çalışmak üzere bir birini takip eden 2 ve 3 yıllık dönemler için seçilir.