Bilişim ve Dijital İletişim Çalışma Grubu

Bilişim ve Dijital İletişim Çalışma Grubu, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, demokratik düşünceyi ve katılımcılığı yaygınlaştırmayı amaçlar. Sivil toplumun ve gönüllü hareketlerinin bilgi teknolojilerinden ve dijital iletişim araçlarından daha iyi yararlanması için kişisel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması prensiplerini dikkate alarak, açık kaynaklı çalışmalar ve projeler üretir.

Etik yayıncılık ilkeleri doğrultusunda dijital platformlarda, gündem oluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla görsel ve yazılı içerik üreterek, sürdürülebilir bir gelişime katkı sağlamak isteyen gönüllüleri bir araya getirir.

Başta Karabağlar Kent Konseyi olmak üzere, Karabağlarda faaliyet gösteren tüm sivil oluşumların kurumsal kimliklerinin güçlendirilmesine ve dijitalleşmesine katkı koyar. Yine bu sivil oluşumların dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilmesi adına dijital arşiv sistemleri oluşturmalarına destek olur.

Karabağlar’da hemşehrilik bilincinin oluşması,  Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğruldusunda yapılacak girişimlerin desteklenmesi ve sivil toplumda paydaşlık anlayışının yaygınlaştırılması için çalışmalar üretir.

Bilişim ve Dijital İletişim Çalışma Grubu, Karabağlar Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren diğer Meclis ve Çalışma Gruplarının proje ve etkinliklerinin dijitalleşme süreçlerini destekler ve bu çalışma alanlarında dijital materyaller üretmek için gerekli çalışmaları yürütür.