Hayat Yeniden Çalışma Grubu

Amacı:

Karabağlar’da sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek ve yoksullukla mücadele amacıyla hemşerilik hukuku dahilinde çözümler oluşturup uygulamayı amaçlar.

Ne Yapar?

  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırır.
  • Temiz ve kullanabilir eşya bağışı yapmak isteyen ile eşyaya ihitiyacı olan vatadandaşlar arasında köprüyü kurar.