Engelli Meclisi

Amacı:

Engellilerin yaşadıkları olumsuzlukları  belirlemek,birlikte çalışarak engelsiz bir Karabağlar yaratmaktır.

Ne Yapar?

  • Engelli Haklarına ilişkin  farkındalık çalışmaları yapar.
  • Engellilerin ve ailelerin örgütlenmesine destek verir.
  • Engellilerin  hizmetlere erişimine  ilişkin durum tespitleri yapar,çözüm önerileri geliştirir.
  • Engellilerin  toplumsal hayatın her alanına daha fazla katılabilmeleri için sportif,kültürel ve sosyal faaliyetler düzenler,düzenlenmesine öncülük eder.