Muhtar Meclisi

Amacı:

Muhtarların, muhtar azalarının ve mahallelerinde yaşayan hemşerilerinin katılımcılık, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme, uygulayabilme, araç-mekanizma geliştirme gibi becerileri güçlendiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren, kent yönetiminde saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunan demokratik bir platformdur.

Ne Yapar?

  • Mahallenin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkan ve bu değerleri koruyan bir yaklaşımla, Karabağlarlı ve mahalleli olma bilincini geliştirmeyi, ortak kültürel ve sosyal etkinliklerle duygudaşlıklarını güçlendirmek, 
  • Mahalle sakinlerinin mahallenin sorunları ile sorumluluk üstlenerek ilgilenmesini artırmak, 
  • Karar alma mekanizmalarında daha aktif roller almalarını sağlamak, 
  • Mahalleler arasında ortak projeler geliştirmek ve uygulamalarında rol almak,
  • Mahallelerin sorunlarının çözümünde sivil inisiyatifleri güçlendirerek ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkelerini yüksek oranda kullanılmasını sağlamak