Kadın Meclisi

Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi öncelikle yerel yönetim kademelerinde kadınların ihtiyaç ve sorunlarını dikkate alarak politika oluşturulması ve kadınların yönetim mekanizmalarına katılımının arttırılmasını amaçlar. Yerel ölçekte kadınların hizmetlere ve sosyal destek mekanizmalarına erişimini arttırmak, kadınları ve toplumu kadın hakları konusunda bilinçlendirmek ve kadın sorunları hakkında farkındalık yaratmak için çalışır. Kadının toplumsal varlığının aile içerisine hapsedildiği eril zihniyetin değişmesi ve kadınların ekonomiden siyasete bilimden teknolojiye kadar hayatın her alanında erkeklerle aynı eşitlikte olması için her alanda mücadele eder.

Kadın Meclisi, Karabağların “Kadın Dostu Kent” olabilmesi için projeler üreterek ya da üretilen projelere destek olarak, hayatın her yönünde kadına duyarlı hizmetlerin geliştirilmesini sağlar. Şiddet mağduru kadınların hak arayışında, bakmakla zorunlu tutulduğu çocuk, yaşlı veya engelli bireyler için sosyal olarak desteklenmesinde ve kadının istihdam edilmesinde karşılaşılan sorunlara ve zorluklara dikkat çekerek her türlü ayrımcılığın kaldırılması için çözüm odaklı çalışmalar yapar.

“Kadının İnsan Hakları”,  “Yurttaşlık”,  “Şiddet ile Mücadele” ve “Ayrımcılığın Önlenmesi” gibi alanlarda farkındalık ve güçlendirme eğitimleri düzenler.  Toplumun yarısı olan ancak hayatın hiçbir alanında eşitliği yakalayamayan kadınların yaşadığı her türlü toplumsal, kentsel sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için ortak akılı kullanarak, katılımcılık ilkeleri ile çözüm önerileri üretir.

İzmir’in en büyük ve en çok göç alan ilçelerinden biri olan Karabağlar ‘da yaşayan kadınların güçlenmesi İçin, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın (KİHEP) önemli bir yeri vardır. Karabağlar Kadın Meclisi 2009 yılından bu yana “Karabağlarlı Kadınlar Haklarını Öğreniyor!” sloganı ile KİHEP eğitimlerini yaygınlaştırarak kadınlara bu eğitim ile buluşma imkânı sağlamaktadır.

Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti ve çocuk istismarı konulu tüm davaları takip ederek kamuoyu oluşturur. Adli süreçlerde yaşanan her türlü hak ihlaline karşı mücadele eder ve farkındalık eylemleri yapar. Karabağların 58 mahallesinde eğitim seminerleri ve “Kahve Bahane Ev Toplantıları ” düzenleyerek, kadınların şiddet ve yoksulluk sarmalından dayanışma ile çıkabilmesi ve birey olarak güçlenmesi için, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dayalı çalışmalar yapar.

Kadın Meclisi, yerel hizmetlere erişimi arttırmak için bilgilendirme çalışmaları düzenler. Kent konseyi, belediye ve sivil toplum örgütlerinin eşgüdüm içerisinde hareket etmeleri için çalışır. Kadınların kent konseyine ve kadın hareketine katılımını arttırarak dayanışmayı güçlendirir.

Göç ile geldiği kentin kıyılarına itilen, evinden sokağından bir adım öteye gitmesine izin verilmeyen kadınların, sosyalleşmesi, yaşadıkları kenti tanıması ve kent ile bütünleşmesi için sosyal programlar düzenler.